AAN- EN VERKOOP

Het verkopen van uw locatie is een belangrijke beslissing met veelal grote financiële en emotionele gevolgen. D&D Wonen treedt nadrukkelijk op als uw adviseur en onderhandelaar. Hij adviseert u over de waarde van het desbetreffende onroerend goed, beoordeelt de financiële en beheertechnische mogelijkheden en kijkt naar mogelijkheden en begeleidt het proces tot en met de overdracht bij de notaris. Hierbij benut D&D Wonen haar onderhandelingsvaardigheden optimaal. U wilt natuurlijk altijd de beste prijs! 
D&D Wonen is in de handelswereld van aan en verkoop van vastgoed bezig.
We zijn ook uw goede betrouwbare aankoopmakelaar die jouw behoeften en belangen optimaal behartigt.